Biodiversiteit

Biodiversiteit betekent verscheidenheid van het leven in al zijn vormen en leefgebieden. Een ander woord voor biodiversiteit is soortenrijkdom.

Eind 1993 hebben de VN het Biodiversiteitsverdrag opgesteld dat door 168 landen is ondertekend, waaronder Nederland. Er werd toen ook een Internationale dag van de Biodiversiteit uitgeroepen. Eerst was dat 29 december, maar vanaf het jaar 2000 werd dat 22 mei. De landen spreken in het Biodiversiteitsverdrag af dat ze de soortenrijkdom in eigen land zullen beschermen én dat ze elkaar daarbij zullen helpen. Nederland beschermt de biodiversiteit met wetten tegen overbevissing, bescherming van natuurgebieden, maatregelen tegen luchtvervuiling en duurzame productietechnieken in de landbouw. Hulp aan andere landen is opgenomen in het programma voor ontwikkelingssamenwerking.

Biodiversiteit is essentieel voor al het leven op aarde. Dankzij biodiversiteit komt de mens aan zuurstof en voedsel. Biodiversiteit zorgt voor bouwmaterialen, brandstof, kleding en medicijnen. Het helpt in de kustbescherming en stadskoeling en tegen klimaatverandering en het zorgt voor vernieuwbare hulpbronnen.

 

Biodiversiteit, gewoon leuk

next 6-45