Blauwhelmen

De VN zijn onder meer opgericht om internationale vrede en veiligheid te bevorderen. De Veiligheidsraad kan beslissen om vredestroepen in te zetten in conflictgebieden. Dat is overigens geen VN-leger. De troepen, de kennis en het materieel worden geleverd door VN-lidstaten. 
Als de VN besluiten een vredesoperatie te starten, dan krijgt de vredesmacht een mandaat (opdracht). Daarin zijn het doel, de taken, de bevoegdheden, de middelen en de vorm van de vredesmacht omschreven. De uitgangspunten:

  • vooraf instemming van de grote mogendheden (de permanente leden van de VN);
  • vooraf instemming van de lokale partijen in het conflict;
  • absolute neutraliteit;
  • grote terughoudendheid bij het gebruik van geweld (alleen als militairen direct worden aangevallen)
Vredesoperaties kunnen verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om militaire waarnemingsmissies, vredesmachten of een combinatie van beide.

blauwhelmen01
next 1-45