Bossen

Bossen zijn een integraal onderdeel van ons leven en belangrijk voor onze toekomst. Ze zijn noodzakelijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde omdat ze koolstof opslaan en ze ondersteunen een buitengewoon grote soortenrijkdom. We hebben gezonde bossen nodig om te overleven. Toch wordt maar een paar procent van alle bossen duurzaam beheerd.

De Verenigde Naties spannen zich in om de lidstaten te overtuigen zorgvuldiger om te gaan met hun bossen. Dat heeft nog niet geleid tot een bossenverdrag, maar het UNFF, het VN-Forum over Bossen, maakt zich sterk voor de volgende doelen:

  • herstel van verloren bos
  • verbeteren van de economische en sociale functies van bossen, vooral voor de mensen die leven in en van de bossen
  • bevorderen van duurzaam beheer
Het Nederlandse bossenbeleid is gericht op berschermen van bestaand bos, nieuwe aanplant, streven naar natuurlijker bos en aandacht voor verschillende functies van het bos.
 
Leeerlingen in Haïti planten nieuw bos aan<br>(UN Photo - Logan Abassi)
Tropenbos<br>(Foto: Vyacheslav Argenberg)
Tropenbos<br>(Foto: Siddarth Machado)
(Foto: PublicDomainPictures.net)
Ontbossing<br>(Foto: Moinats)
Leeerlingen in Haïti planten nieuw bos aan
(UN Photo - Logan Abassi)
vorige stop volgende
next 6-45