Dekolonisatie

De Verenigde Naties zijn in 1945 begonnen met  51 leden. Nu zijn er 193 landen lid. Het jongste lid  is Zuid-Soedan, erbij gekomen op 11 juli 2011. 
De grote ledengroei van de VN is vooral het gevolg van de toename van het aantal landen op de wereld: steeds meer voormalige koloniën werden zelfstandig. En deze nieuwe landen, niet langer vertegenwoordigd door de kolonisator, traden zelf toe tot de VN.

Een kolonie kun je omschrijven als: ‘een overzees gebiedsdeel dat onder het bestuur van een ander land staat’. Je zou ook kunnen zeggen: ‘een kolonie is een wingewest buiten het moederland’. Koloniën moesten vooral geld opbrengen en deze opbrengsten kwamen doorgaans ten goede aan het moederland en niet aan de inwoners van de koloniën zelf.

In het Handvest van de Verenigde Naties werd in 1945 opgenomen dat alle volkeren gelijke rechten hebben en het recht op zelfbeschikking. Daarmee werd in feite de dekolonisatie in gang gezet.

 
next 1-45 In 1949 draagt Nederland de soevereiniteit over aan Indonesië. Aan 350 jaar Nederlandse heerschappij komt een einde.