Discriminatie

Het tegengaan van discriminatie is voor de VN een belangrijk thema. Niets voor niets luidt het eerste artikel van de UVRM: 'Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.' In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat het zo: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die niet ter zake doen. De kenmerken die in de grondwet worden genoemd zijn voorbeelden, uit te breiden met een lange lijst: discriminatie is nooit toegestaan. 

Verschillende VN-verdragen zijn een uitwerking van het eerste artikel van de UVRM, gericht tegen bijvoorbeeld discriminatie op grond van ras, huidskleur of etnische afkomst, tegen de discriminatie van vrouwen, mensen met een handicap of arbeidsmigranten. 

 


Anti-discriminatiespotje

0-45