Duurzame ontwikkeling

In 1987 lanceert het Brundtlandrapport 'Our Common Future' (Onze gezamenlijke toekomst) het begrip duurzame ontwikkeling. Het is het soort ontwikkeling dat de behoeften van de huidige generaties bevredigt zonder de komende generaties daarbij tekort te doen. Een paar jaar later, in 1992, vindt een historische topconferentie in Rio de Janeiro plaats en wordt de basis gelegd voor een wereldwijde aanpak van duurzame ontwikkeling. 

Door de jaren heen bleven de VN de aanpak van wereldwijde duurzame ontwikkeling steeds verder verbeteren. In 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling aan. De kern van deze agenda vormen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze doelen vervangen de Millenniumdoelen die eind 2015 zijn vervallen.
Veel van de Millenniumdoelen vind je terug in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Toch zijn er sinds het jaar 2000 ook nieuwe problemen die om een mondiale aanpak vragen. Denk aan groeiende ongelijkheid, de rechten van vrouwen en meisjes, vrede en veiligheid en klimaatverandering.

 

 


Tijd voor duurzaamheid
0-45