Economische en Sociale Raad

ECOSOC, de Economische en Sociale Raad (Economic and Social Council) van de VN, houdt zich bezig met de wereldeconomie, met sociale vooruitgang en met ontwikkeling. Het is één van de zes bestuursorganen van de VN en coördineert het werk van tientallen VN-commissies en -organisaties. In totaal is ECOSOC verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de financiële middelen en de menskracht die de VN tot hun beschikking hebben.

ECOSOC organiseert elk jaar een forum waarin vertegenwoordigers van de lidstaten met elkaar spreken over de voortgang op het gebied van duurzame ontwikkeling (Het Politiek Forum op hoog niveau). Ook de stand van zaken bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen komt daarbij aan de orde. Daarnaast komen elk jaar deskundigen van binnen en buiten de VN bij elkaar om nieuwe wegen te vinden de VN-doelen te realiseren. Zo heeft ECOSOC niet alleen een rol van inspecteur, maar helpt ook actief mee de doelen te bevorderen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op op de combinatie van economische, sociale en milieuaspecten van duurzame ontwikkeling.

 
Eerste bijeenkomst van ECOSOC
De Eerste zitting van de Economische en Sociale Raad in 1946
volgende 0-45