Eerlijke handel

Handelsbarrières belemmeren in sommige gevallen de toegang van ontwikkelingslanden tot westerse markten. Om een gezonde en duurzame economie op te kunnen bouwen moeten ontwikkelingslanden een eerlijke kans krijgen. Het bevorderen van een eerlijker handelssysteem is daarom onderdeel van het 17e Duurzame Ontwikkelingsdoel.

Eerlijke handel betekent dat producenten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Een prijs die in verhouding staat tot de productiekosten en waarvan ze fatsoenlijk kunnen leven. Bovendien leidt eerlijke handel niet tot milieuvervuiling. De UNCTAD (de VN-Conferentie over Handel en Ontwikkeling) bevordert de internationale handel en daarmee de ontwikkeling wereldwijd via spelregels en verdragen. In 1968 heeft UNCTAD het principe van eerlijke handel omarmd.

De internationale handel is wel vrijer geworden, maar tot nu toe profiteren kleine producenten in ontwikkelingslanden daar te weinig van. Zij kunnen de concurrentie met westerse bedrijven vaak niet aan. De internationale handel houdt nog te weinig rekening met duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding en mensenrechten.
(On)eerlijke handel uitgelegd

volgende 2-45