Internationaal recht en het Internationaal Gerechtshof

Niet alleen mensen maken ruzie, ook landen doen dat. Internationaal recht of Volkenrecht helpt voorkomen dat meningsverschillen tussen landen uitlopen op oorlog. Het reguleert de betrekkingen tussen staten, bijvoorbeeld op het gebied van de mensenrechten, het zeerecht, het internationaal strafrecht en internationaal humanitair recht. 

Als twee of meer leden van de VN een geschil met elkaar hebben en er niet uitkomen, kunnen ze dat voorleggen aan het Internationaal Gerechtshof. Het belangrijkste gerechtshof van de Verenigde Naties is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag. 

Bij het Internationaal Gerechtshof werken vijftien rechters. Deze rechters worden voor een periode van negen jaar aangesteld door de Algemene Vergadering van de VN. Bij het benoemen van rechters zorgt de Algemene Vergadering ervoor dat er nooit twee of meer rechters uit hetzelfde land bij de rechtbank werken.

Het hof hield zijn eerste zitting op 18 april 1946.

 
next 0-45   Internationaal Gerechtshof in Den Haag