Het Handvest van de VN

Het Handvest van de VN is de 'grondwet', het belangrijkste document van de organisatie. Alle lidstaten zijn verplicht de regels van het Handvest na te leven.

Het bestaat uit een inleiding, met een mooi woord ook wel de Preambule genoemd, en 19 hoofdstukken. Daarin staat nauwkeurig omschreven wat de doelen zijn van de VN, aan welke voorwaarden de leden moeten voldoen, hoe de VN is opgebouwd, wat de taken en bevoegdheden zijn van de verschillende VN-organisaties, enzovoort.

 

Klik hier voor het originele Handvest, inclusief handtekeningen.

Klik hier voor de Nederlandse versie.

 
VS-minister ondertekent VN-Handvest (UN Photo / Yould)
De Nederlandse vertegenwoordiger ondertekent Handvest (UN Photo / L)
VS-minister ondertekent VN-Handvest (UN Photo / Yould)
De Nederlandse vertegenwoordiger ondertekent Handvest (UN Photo / L)
VS-minister ondertekent VN-Handvest (UN Photo / Yould)
vorige stop volgende
0agl 45