Goede huisvesting

UN-Habitat is het huisvestingsprogramma van de Verenigde Naties. Met ‘habitat’ wordt onze leefomgeving bedoeld. UN-Habitat bevordert de ontwikkeling van steden waarin de mensen gezond en veilig kunnen wonen. Dat is belangrijk, omdat er steeds meer mensen in steden wonen: sinds 2010 meer dan de helft van de hele wereldbevolking! En volgens voorspellingen van de VN zal dat in 2050 gestegen zijn naar ruim tweederde van de wereldbevolking.

Meer dan 100 miljoen mensen in de wereld wonen helemaal nergens. Zij slapen op straat, in portieken, onder bruggen, op akkers of gewoon in de openlucht. Zo'n miljard mensen hebben wel een dak boven hun hoofd, maar wonen onder ellendige omstandigheden, in een krottenwijk. Hun ‘woning’ is gemaakt van karton, golfplaten of ander goedkoop bouw- en afvalmateriaal. In totaal gaat het om een miljard mensen: een op de zeven mensen in de wereld heeft geen fatsoenlijke woning.

 

Ruth in Mathare, Kenia.
next 4-45