Inleiding mensenrechten

De Verenigde Naties zijn opgericht onder andere om de mensenrechten te bevorderen. Al in 1946, direct na de oprichting van de VN, is de Commissie van de Rechten van de Mens ingesteld onder voorzitterschap van Eleanor Roosevelt. Twee jaar later nam de Algemene Vergadering de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan, de UVRM

In de loop der jaren is er een heel systeem gebouwd om de rechten van de mens te borgen. Er zijn verklaringen en verdragen opgesteld en verschillende organisaties houden zich er speciaal mee bezig. De belangrijkste daarvan zijn de Algemene Vergadering, de Mensenrechtenraad en het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens. Het Bureau van de Hoge Commissaris is toegevoegd aan het secretariaat en wordt sinds 2022 geleid door de Oostenrijker Volker Türk. Je ziet hem op de foto's hiernaast.

 
Volker Türk<br />(Foto: Dean Calma/IAEA)
(Foto: USAID/Isabella Blecha)
(UN Photo/Evan Schneider)
Volker Türk
(Foto: Dean Calma/IAEA)
vorige stop volgende
next 0-45