Inleiding

In het VN-Handvest komt het woord 'humanitair' maar één keer voor, maar wel bij de doelstellingen, hoofdstuk 1, artikel 1: Internationale samenwerking tot stand te brengen bij het oplossen van internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele of humanitaire aard.

Humanitaire zaken behoren tot de kernactiviteiten van de VN. Het bureau dat deze humanitaire zaken coördineert, OCHA, staat onder leiding van Martin Griffith, en valt direct onder secretaris-generaal António Guterres. OCHA komt wereldwijd in actie en is met het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen beeldbepalend voor de VN-activiteiten op dit vlak. Het zijn de werkzaamheden die met regelmaat het nieuws halen: noodhulp bij rampen en hulp aan vluchtelingen.

Minder in het oog springend zijn de werkzaamheden om natuurrampen te voorkomen, om de gevolgen van gewapende conflicten te beperken, gezond en veilig wonen te bevorderen en ons erfgoed te bewaren.

 
vluchtelingenkamp
Afghaanse vluchtelingen in het Pakistaanse kamp Roghani
(UN Photo/Luke Powel)
0-45