Inleiding

De Verenigde Naties geven op hun website vijf terreinen, waarop ze actief zijn. Deze canon gebruikt die indeling ook. Milieu & klimaat wordt niet als zo'n apart terrein genoemd, vermoedelijk omdat milieu- en klimaatvraagstukken een rol spelen op alle andere werkvelden. Zo werken er 38 verschillende VN-organisaties samen op het gebied van klimaatverandering: van de Civil Aviation Organization tot en met het World Food Programme.

Vandaar dat de canon een selectie van de grote milieuproblemen van onze tijd, en de betrokkenheid van de VN daarbij, apart behandelt. Naast aandacht voor het milieuprogramma van de VN, UNEP, is er ruimte voor biodiversiteit, duurzame ontwikkeling, groene energie en water en bezoeken we de bossen, woestijnen en poolgebieden. 

In de schijnwerper: Gro Harlem Brundtland, vooral vanwege het rapport 'Our Common Future' dat onder haar leiding tot stand kwam en waarin het zo  belangrijke begrip 'duurzame ontwikkeling' werd gelanceerd.

 

 
our common future
6-45