Inleiding

Hoewel de meeste mensen de Verenigde Naties zullen associëren met vrede en veiligheid gaat het grootste deel van de middelen en inspanningen zitten in een andere belofte uit het Handvest: het bevorderen van de levensomstandigheden van mensen wereldwijd en het bewerkstelligen van sociale vooruitgang en ontwikkeling. De VN-organisatie die de belangrijkste taken op dat vlak coördineert is ECOSOC, één van de zes bestuursorganen. 

De Verenigde Naties hebben een enorme hoeveelheid taken op het terrein van ontwikkeling maar het meest in het oog springend zijn misschien wel de Millennium Development Goals, de Millenniumdoelen. In 2000 formuleerden de leden van de VN deze acht doelen om het leven op aarde meetbaar te verbeteren. In 2015 moeten ze zijn gerealiseerd. Het vergelijkingsjaar is 1990, 25 jaar eerder.

Verschillende van de millenniumonderwerpen komen in deze canoncategorie aan bod. Aandacht is er ook voor Jeffrey Sachs, die als adviseur een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de millenniumdoelen.


Onderwijs voor vrouwen
Onderwijs aan meisjes en vrouwen is de best mogelijke investering voor ontwikkeling.
0-45