Inleiding

Hoewel de meeste mensen de Verenigde Naties zullen associëren met vrede en veiligheid gaat het grootste deel van de middelen en inspanningen zitten in een andere belofte uit het Handvest: het bevorderen van de levensomstandigheden van mensen wereldwijd en het bewerkstelligen van sociale vooruitgang en ontwikkeling. De VN-organisatie die de belangrijkste taken op dat vlak coördineert is ECOSOC, één van de zes bestuursorganen. 

De Verenigde Naties hebben een enorme hoeveelheid taken op het terrein van ontwikkeling. Het meest in het oog springend zijn misschien wel de Sustainable Development Goals (SDG's), de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze doelen zijn het vervolg op de Millennium Development Goals, de Millenniumdoelen. Die werden in 2000 door de leden van de VN geformuleerd om het leven op aarde meetbaar te verbeteren. In 2015 moesten ze zijn gerealiseerd. Het vergelijkingsjaar was 1990. Hoewel er grote verschillen tussen landen bleven bestaan, bleek het werken met de Milleniumdoelen over het algemeen een succes. Vandaar dat de VN daar op voortbouwen met de SDG's. Voor een betere wereld in 2030

Verschillende van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen komen in deze canoncategorie aan bod. Aandacht is er ook voor Jeffrey Sachs, die als adviseur een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de millenniumdoelen.

 
Onderwijs voor vrouwen
Onderwijs aan meisjes en vrouwen is de best mogelijke investering voor ontwikkeling.
0-45