Inleiding

De Verenigde Naties zijn een bijzondere organisatie. Bijna alle landen van de wereld zijn er lid van en hebben het Handvest, de VN-regels, ondertekend. De VN is op veel en moeilijke terreinen actief en de besluitvorming is lastig. De leden van de VN zijn immers allemaal zelfstandige staten en zij zijn het die de taken moeten uitvoeren en voor het geld moeten zorgen. Het is een complex en vaak tijdrovend proces om de lidstaten op één lijn te krijgen. 
Het VN-werk wordt door 6 hoofdorganen uitgevoerd:

Dan zijn er nog 15 gespecialiseerde organisaties zoals de Wereldbank, Unesco, de Wereldgezondheidsorganisatie en een heleboel speciale programma's en fondsen (klik hier: organogram).
 

Alle hoofdorganen, op de Trustschapsraad na, komen in de canon aan de orde, net als veel van de gespecialiseerde organisaties, programma's en fondsen.

Vergaderzaal Trustschapsraad VN

De Trustschapsraad (vergaderzaal op foto hierboven) heeft tot 1994 de gebieden die door de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog op de verliezers zijn buitgemaakt, beheerd. In 1994 zijn de werkzaamheden van de Trustschapsraad stilgelegd. De vorige secretaris-generaal Kofi Annan zag weinig toekomst voor de Trustschapsraad.

0agl 45