Inleiding

De Verenigde Naties zijn opgericht na twee grote oorlogen met miljoenen slachtoffers. De wereld was blijkbaar klaar voor een vredesoffensief. Vredesbevordering en -handhaving zijn nog steeds belangrijke taken van de VN en vooral gedelegeerd aan de Veiligheidsraad. Indien nodig worden in naam van de VN troepen ingezet.

Begonnen met 51 leden heeft de VN er inmiddels 193. Behalve een grote groei van de VN heeft het proces van dekolonisatie veel gewapende conflicten opgeleverd.

In dezelfde periode kwam er een geweldige wapenwedloop op gang. Het verklaart de activiteiten op het vlak van ontwapening. Inmiddels is de strijd tegen terrorisme aan het takenpakket toegevoegd. Gebleven is de bescherming van de burgerbevolking en vooral van vrouwen en kinderen, de meest kwetsbaren in gewapende conflicten. 

Tenslotte is er in deze categorie aandacht voor Dag Hammarskjöld, de man die de aanzet gegeven heeft voor directe VN-betrokkenheid bij de brandhaarden op de wereld.

 

 
war and peace zone
1-45