Inleiding mensenrechten (2)

Op dit moment zijn er een negental verdragen opgesteld rond verschillende onderwerpen en/of groepen.

Denk aan:

  • Verdragen om burgerrechten en politieke rechten of economische, sociale en culturele rechten vast te leggen;
  • Verdragen tegen rassendiscriminatie of discriminatie van vrouwen;
  • Verdragen tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing; 
  • Het Kinderrechtenverdrag;
  • Verdragen om rechten van arbeiders die in een ander land willen gaan werken te garanderen of mensen tegen gedwongen verdwijningen te beschermen of waarin de rechten van personen met een handicap zijn vastgelegd.
 
verdragen
previous 0-45