Wat iedereen moet weten over de Verenigde Naties

Noem een onderwerp met internationale dimensies en de Verenigde Naties spelen er een rol in. Dat is niet verwonderlijk omdat de organisatie is opgericht om oorlogen te voorkomen, mensenrechten te borgen, verdraagzaamheid te bevorderen en welstand wereldwijd te verhogen. 

De VN-Canon is een elementaire introductie op het werk van de Verenigde Naties. De VN zijn 'te kijk gezet' achter 65 vensters, verdeeld over de organisatie zelf en zijn werkvelden:

  • 5 x VN-organisatie
  • 10 x Vrede & Veiligheid
  • 10 x Ontwikkeling
  • 10 x Mensenrechten
  • 10 x Humanitaire zaken
  • 10 x Internationaal recht
  • 10 x Milieu & Klimaat

Klik op één van de pictogrammen in de menubalk hieronder.
 

De VN-Canon is een initiatief van de Onderwijscommissie van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN) en gemaakt door het Centrum voor Mondiaal Onderwijs.

nvvn    cmo10x5

mies brouwerDe VN-Canon wordt opgedragen aan Mies Brouwer, één van de pioniers van de NVVN.
Zij heeft aan de wieg van het project gestaan en de uiteindelijke uitvoering is mogelijk geworden door het legaat dat ze de NVVN naliet na haar dood in 2010.

1-45