Kindsoldaten

In 26 jaar tijd heeft hij naar schatting 30.000 kinderen ontvoerd. De jongens moeten vechten, de meisjes worden als seksslavinnen gebruikt door de commandanten. Af en toe weet een kind te ontsnappen en komen de gruwelijke verhalen naar buiten. Zijn rebellengroep noemt zich het Verzetsleger van de Heer. Hij beroept zich op de tien geboden en noemt zijn strijd een heilige missie.

We hebben het over Joseph Kony uit Oeganda. Eerst actief in Noord-Oeganda maar sinds het Oegandese leger met steun van Amerikaanse Speciale Troepen op jacht is naar Kony heeft hij zijn werkterrein verplaatst naar de ondoordringbare jungle van Oost-Congo.

In het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat kinderen onder de 15 jaar niet mogen worden opgeroepen voor militaire dienst. De Verenigde Naties hebben in 2000 er een protocol aan toegevoegd, waarin staat dat jongeren onder 18 niet gedwongen zullen worden opgenomen in het leger (bijvoorbeeld door een dienstplicht). Dit nieuwe protocol is in 2009 door Nederland ondertekend.


Joseph moest meevechten

volgende 1-45