Klimaatverandering

Het klimaat verandert doordat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Deze klimaatverandering wordt door wetenschappers wereldwijd onderzocht. De VN hebben daarvoor het internationale onderzoeksplatform ICCP in het leven geroepen. Volgens het ICCP (Intergovernmental Panel on Climate Change, het internationale onderzoeksplatform voor klimaatverandering) is een groot deel van de opwarming te wijten aan de toename van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer, vooral van CO2 (kooldioxide). CO2 komt vrij bij gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen. De warmte van de zon wordt daardoor minder weerkaatst. Dat heet het versterkte broeikaseffect. Zie de video.

De Verenigde Naties hebben ook op andere terreinen het voortouw genomen: klimaatconferenties, internationale afspraken en akkoorden (bijvoorbeeld het VN-Klimaatverdrag en het Kyoto Protocol) en ondersteuning van de lidstaten bij hun aanpak van de klimaatproblemen.

 

Over klimaatverandering (>
next 0-45