Microkrediet

Meer dan een miljard mensen leeft onder de armoedegrens. Voor mensen die moeten rondkomen van minder dan een euro per dag zijn banken onbereikbaar. Letterlijk en figuurlijk. Waar zij wonen -in dorpen op het platteland of in de stedelijke krottenwijken in ontwikkelingslanden- is geen bankkantoor te bekennen. Bovendien hebben de armsten helemaal niets dat als onderpand kan dienen voor een lening bij een bank.

Een microkrediet is een kleine geldlening. Het is samengesteld uit de woorden micro, Grieks voor 'klein' en krediet (lening). De Verenigde Naties beschouwen microkredieten als een uitstekend middel om mensen uit de armoede te halen. De Algemene Vergadering van de VN riep het jaar 2005 zelfs uit tot het Internationale Jaar van het Microkrediet.

In 1966 hebben de VN het fonds United Nations Capital Development Fund (UNCDF) opgericht. Dat fonds verstrekt niet zelf microkredieten, maar geeft geld aan banken en andere organisaties in enkele van de armste ontwikkelingslanden. Die banken en organisaties gebruiken dat geld om microkredieten te geven.

 Uitleg microkrediet

 0-45volgende