Naar school, niet aan het werk

Kinderen die goed onderwijs kunnen volgen, vinden later makkelijker werk en verdienen beter. Onderwijs is een belangrijk wapen in de strijd voor ontwikkeling. 

Met onderwijs kun je ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede. Vandaar misschien dat het vierde doel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen luidt: kwaliteitsonderwijs -  verzeker gelijke toegang tot goed onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. Om dat doel te bereiken moet ergens de vicieuze cirkel van armoede worden doorbroken. Nog maar al te vaak gaan kinderen aan het werk omdat ze moeten bijdragen aan het te lage gezinsinkomen. De strijd vóór onderwijs is ook een strijd tégen kinderarbeid.

Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, probeert kinderen te beschermen tegen uitbuiting en mishandeling en zoveel mogelijk werkende kinderen naar school te krijgen. Het vergroot hun kansen op beter betaald werk en een leven zonder armoede.

Ook andere VN-organisaties strijden voor onderwijs en tegen kinderarbeid, zoals de Unesco (organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur) en de ILO (Internationale Organisatie voor Arbeid).

 
cirkel
volgende 0-45