Hulp bij rampen

Als er ergens op de wereld een oorlog woedt of een ramp gebeurt, verlenen de Verenigde Naties noodhulp aan de slachtoffers. Die hulp wordt gecoördineerd door het VN-Bureau OCHA. Ook Unicef, de UNHCR (hulp aan vluchtelingen) en andere VN-organisaties komen in actie.

Noodhulp of humanitaire hulp, is hulp aan mensen die door een ramp of oorlog niet meer in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Dat komt omdat er in het getroffen gebied een tekort aan alles is ontstaan. Veel mensen raken hun huis en alles wat ze bezitten kwijt. Er is te weinig of geen water voorhanden of het drinkwater is vervuild. Er is geen stroom. Voedsel, medicijnen en brandstoffen kunnen moeilijk worden aangevoerd omdat wegen, spoorlijnen en bruggen vernield zijn.

Als de ergste nood voorbij is begint in het getroffen gebied de wederopbouw. Vluchtelingen keren terug. Wegen, bruggen, water- en stroomleidingen worden gerepareerd. Huizen, scholen, fabrieken en kantoren worden herbouwd. Dat gaat moeizaam en kost altijd veel geld en veel tijd.

 


Het werk van Unicef

next 4-45