Ontwapening

In de Eerste Wereldoorlog vielen tussen 5 en 10 miljoen burgerslachtoffers en in de Tweede Wereldoorlog rond de 55 miljoen, tweederde van alle slachtoffers in deze oorlog.

In het laatste jaar van WO-II maakte de wereld kennis met de vernietigende kracht van de atoombom. De Japanse steden Hiroshima en Nagasaki werden compleet verwoest, er vielen meer dan 250.000 dodelijke slachtoffers. In de jaren erna kwamen er honderdduizenden bij als gevolg van kanker en stralingsziekten. 

De wapens van nu zijn moderner. Denk aan drones die op afstand worden bestuurd en onbemand hun bommen afwerpen. De VN volgen nauwlettend hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot internationaal recht en mensenrechten. 

Ontwapening is vanaf de oprichting van de Verenigde Naties een belangrijk thema. De allereerste resolutie van de VN sprak de wens uit om atoomenergie alleen nog maar voor vreedzame doeleinden te gebruiken. De Veiligheidsraad ging akkoord (De Verenigde Staten, in die tijd het enige land dat beschikte over een atoombom, stemden voor, de Sovjet-Unie -het huidige Rusland- onthield zich van stemming).

 
next 1-45    Atoombommen vallen op Japan