Het tribunaal

Een tribunaal is een tijdelijke rechtbank. De Verenigde Naties hebben verschillende tribunalen opgezet om oorlogsmisdaden te berechten.

Volgens de Geneefse Conventie uit 1949 zijn oorlogsmisdaden onder meer: marteling, verminking, het toedienen van lijfstraffen, het nemen van gijzelaars, het plegen van terreurdaden, volkerenmoord (het volgens een nauwkeurig opgezet en uitgevoerd plan vermoorden van een volk of groep), deportatie (het gedwongen verplaatsen van groepen mensen), verkrachting en plundering.

Twee tribunalen (Rwanda en Joegoslavië) zijn door de Veiligheidsraad opgericht. Drie tribunalen (Cambodja, Sierra Leone en Libanon) zijn door de VN i.s.m de betrokken landen opgezet.

In 1993 besluit de VN-Veiligheidsraad om een tribunaal op te richten om de oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië te berechten. Radovan Karadžić werd eerst tot 40 jaar gevagenisstraf veroordeeld en bij hoger beroep tot levenslang.

Op 8 november 1994 besloot de Veiligheidsraad  het Rwanda-tribunaal op te richten. Het had er alle schijn van dat er tijdens een burgeroorlog in Rwanda sprake was geweest van volkerenmoord.

 


Karadzic wordt door het Joegoslavië Tribunaal veroordeeld

next 0-45