Het secretariaat en de secretaris-generaal (2)

De Verenigde Naties worden vooral betaald uit verplichte en vrijwillige bijdragen van de lidstaten. Het gewone budget van de VN-organisatie en van de gespecialiseerde organisaties komt uit de verplichte contributie. Elke twee jaar wordt het budget vastgesteld en wordt ook bepaald hoeveel elk land moet bijdragen. Daarin zitten grote verschillen. Rijke landen betalen meer dan arme. De Verenigde Staten betalen in totaal 22% van dat budget. Nederland zit op ongeveer 1,8%. Het budget bedraagt zo'n vijf miljard euro.

De lidstaten moeten, los van hun gewone contributie, ook bijdragen aan tribunalen en vredesoperaties.  Voor vredesoperaties was in 2021 ongeveer 5,45 miljard euro nodig.

De vrijwillige bijdragen van de lidstaten zijn bedoeld voor VN-organisaties en -programma's die niet uit het algemene budget worden gefinancierd, zoals Unicef en UNHCR. 

 

money
previous 0agl 45