OCHA & UNHCR

Onder humanitaire zaken, één van de vijf kernactiviteiten van de Verenigde Naties, vallen alle activiteiten die de VN ondernemen om mensen in nood te ondersteunen. De activiteiten worden gecoördineerd door OCHA, het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). 

OCHA komt in actie als mensen slachtoffer worden van conflicten of van natuurrampen, ongeacht waar ter wereld, welke religie de mensen aanhangen, welke politieke overtuiging ze hebben of welk huidkleur ze hebben.

Voor de bescherming van vluchtelingen is een speciale afdeling van de VN verantwoordelijk: UNHCR, het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (United Nations High Commissioner for Refugees).

 

Mensen helpen mensen, over de hele wereld

next 4-45