Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad is een belangrijk orgaan binnen de Verenigde Naties. Het moet de vrede en veiligheid in de wereld bewaren.

De Veiligheidsraad bestaat uit vijftien leden. Vijf van hen, China, Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika, zijn permanent lid. Dat is een rechtstreeks gevolg van de situatie in en na WO-II. Groot-Brittannië, Rusland en de VS zijn de overwinnaars. Frankrijk en China waren toen wereldmachten en hebben hun permanente lidmaatschap daaraan te danken. De andere tien leden wisselen om de twee jaar. Elk land komt wel eens aan de beurt. De permanente leden hebben het vetorecht. Als één van hen niet instemt, dan gaat het voorstel niet door. Het is pas aangenomen als alle vijf permanente leden voor zijn én vier andere leden. 

De besluiten van de Veiligheidsraad heten resoluties. In deze resoluties kan de Veiligheidsraad oproepen tot onderhandelingen tussen de strijdende partijen. Of tot een staakt-het-vuren. In resoluties kunnen maatregelen voorgesteld of opgelegd worden. In het laatste geval moeten ze worden uitgevoerd.

 


Recente bijeenkomst van de Veiligheidsraad ivm de situatie in Syrië 

next 1-45