De oprichting en de groei van de Verenigde Naties

De Verenigde Naties is een internationale organisatie van staten, opgericht in 1945 door 51 landen, direct na de Tweede Wereldoorlog. De doelen van de VN: het bevorderen van wereldvrede, van verdraagzaamheid, van gelijke rechten voor iedereen, van zelfbeschikking voor volken en van economische en sociale vooruitgang.

In de Tweede Wereldoorlog is de oprichting van de VN voorbereid door de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China en de Sovjet-Unie. In het voorjaar van 1945 namen 50 landen deel aan de Conferentie van San Francisco waar het Handvest van de VN werd opgesteld. Op 24 oktober van datzelfde jaar was de oprichting van de VN een feit. 

Sinds 14 juli 2011 telt de VN 193 leden. Het laatst toegetreden lid is Zuid-Soedan, dat zich na lange strijd had losgemaakt van Soedan. Behalve staten met een volledig lidmaatschap zijn er twee waarnemers: Vaticaanstad en de Palestijnse Autoriteit. Zij hebben geen stemrecht.

 

De dagelijkse leiding van de VN is in handen van de secretaris-generaal. 
tiengeneraalsecretetarissen
Op de foto hierboven staan alle voormalige secretarissen-generaal op een rij:

  • Hubert Miles Gladwyn Jebb (Verenigd Koninkrijk, Europa) (waarnemend)
  • Trygve Lie (Noorwegen, Europa)
  • Dag Hammarskjöld (Zweden, Europa)
  • Maha Tray Situ U-Thant (Birma, Azië)
  • Kurt Waldheim (Oostenrijk, Europa)
  • Javier Pérez de Cuéllar (Peru, Zuid-Amerika)
  • Boutros Boutros-Ghali (Egypte, Afrika)
  • Kofi Annan (Ghana, Afrika)
  • Ban Ki-Moon (Zuid-Korea, Azië)
  • vanaf 2017: Antonio Guterres (Portugal, Europa)
0agl 45