Vrouwenrechten

'De vrouw is vrij geboren en heeft dezelfde rechten als de man.' Zo luidt artikel 1 van de Verklaring van de Rechten van de Vrouw en Burgeres uit . . . 1791! De vrouw die de verklaring toen opstelde, Olympe de Gouges, werd twee jaar later onthoofd. Men was het niet met haar eens. Sindsdien is er veel verbeterd, maar op veel plaatsen in de wereld bestaat er nog grote ongelijkheid tussen man en vrouw.

Om de positie van vrouwen te verbeteren hebben de Verenigde Naties in 1979 het Verdrag tegen discriminatie van vrouwen opgesteld dat inmiddels door meer dan 180 landen is ondertekend.

Meisjes gaan echter nog steeds minder naar school: tweederde van alle analfabeten is vrouw. Vrouwen hebben onvoldoende toegang tot gezondheidszorg en de sterfte onder vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling is onveranderd hoog. Vrouwen hebben minder toegang tot economische goederen zoals landbouwgrond of kredieten. Vrouwen zijn verhoudingsgewijs veel vaker dan mannen slachtoffer van geweld.

 


Altijd Wat Wijzer: Vrouwenrechten
(Een beetje oude video, maar helaas nog steeds actueel)

next 0-45