Woestijnen

In 2007 riepen de Verenigde Naties het decennium 2010-2020 uit tot decennium voor woestijnen en de strijd tegen de verwoestijning. Het klinkt wat tegenstrijdig, voor woestijnen maar tegen verwoestijning.

Toch is dat precies waar het om gaat. Woestijnen, of zoals in het Engels wordt gezegd, drylands, zijn unieke ecosystemen met een soortenrijkdom die bescherming verdient. Er zijn grote verschillen in droge gebieden: de mate van droogte, de temperatuur, de hoogte en andere factoren zorgen voor unieke omstandigheden waar verschillende planten- en diersoorten van profiteren. 

Tegelijkertijd moet de oprukkende woestijn worden tegengehouden. Het is niet goed als meer en meer land verdroogt. In 1994 brachten de VN het Desertificatieverdrag, het verdrag om verwoestijning tegen te gaan, tot stand. De strijd tegen woestijnvorming is tegenwoordig ook onderdeel van doel 15 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de ontwikkelingsagenda die de VN tegen 2030 willen realiseren.

 
Droog en uniek ecosysteem<br>(Foto: Luca Galuzzi)
(Foto: HCA)
Het leven is hard in woestijngebieden<br>(Foto: Saurabh Kumar)
.. en het is moeilijk om er te overleven<br>(UN Photo/John Isaac)
(Foto: Racaille1950)
(Foto: Brocken Inaglory)
(Foto: Omar Idma)
Droog en uniek ecosysteem
(Foto: Luca Galuzzi)
vorige stop volgende
next 0-45